OP. DR. OĞUZ KILIÇ KİMDİR?

Oğuz Kılıç, 1978’de Ankara’da dünyaya gözlerini açmıştır. Liseye kadarki öğrenimini Ankara’da tamamlayan Kılıç, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleşme hakkı kazanmıştır. 2002’de eğitimini tamamlayan Kılıç, böylece tıp doktoru unvanı sahibi olmayı başarmıştır. Mezuniyetini alır almaz Adalet Bakanlığı Ankara Çocuk Eğitimevi’nde pratisyen hekim sıfatıyla hizmet vermeye başlamıştır. Takriben 1 sene kadar süren bu süreçten sonra, 2003 yılının Kasım ayından itibaren, resmen plastik cerrah sıfatıyla hizmet vermeye başlamıştır.

Resmen plastik cerrah olduktan sonra, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği’nde 2010’un Mayısı’na kadar araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Bu süreç içerisinde, 2009’da Dallas’taki Teksas Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Southwestern Medical Center’e gitmiş ve Dr. Rohrich ile birlikte birtakım araştırmalara katılmış ve klinik çalışmalar yürütmüştür.

Uzmanlık tezinde yüz kemiklerinde oluşan kırıkları ele alan Kılıç, geniş kapsamlı bir çalışma olan tezini 2010’senesinde jüriye sunmuştur. 2011 senesinin Haziran ayına gelindiğinde, Rekonstrüktif Mikro Cerrahi Derneği’nin verdiği mikrocerrahi sertifikasını alma hakkını kazanmıştır. 2012’de Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yürüttüğü görevden istifa etmiş, kuruculuğunu bizzat üstlendiği kendi estetik cerrahi kliniğinde çalışmaya başlamıştır.

Oğuz Kılıç kendi estetik cerrahi felsefesini şöyle tanımlıyor: “Bence estetik plastik cerrahi, insanların şu ya da bu nedenle kaybettikleri özgüvenlerini bir şekilde onlara kazandırmak amacıyla yapılmalıdır.”

Kılıç’ın kariyerinde katıldığı onlarca sunum ve kongrelerde sunduğu sayısız poster bulunmaktadır. Asistanlık eğitimi aldığı esnada birçok ulusal ve uluslararası kongreye katılmıştır. Alanında uzman olan birçok plastik cerrahla birlikte sayısız cerrahi operasyona katılmıştır ve onların tecrübelerinden eksiksiz biçimde faydalanmıştır. Katıldığı sunumlar aşağıdaki gibidir.

Conference Presentations, Posters and Publications

• Reconstruction of facial defects with subcutaneous pedicled island flap Dilek Şenen, Oğuz Kılıç, ,Halit Urgan, Abbas Ahmadlı, Ercüment Erbaş, Bülent Erdoğan
Poster Presentation 30. Congress of the Turkish Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery October 2008 Antalya / Turkey

• Reconstruction of lower limb defects with propellar flap Orgun Deren, Songül Erol, Erkan Orhan, Asuman Sevin, Oguz Kılıc, Bülent Erdoğan
Poster Presentation 30. Congress of the Turkish Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery October 2008 Antalya / Turkey

• Use of lateral calcaneal flap in heel region reconstruction Dilek Şenen, Halit Urgan, Oğuz Kılıç, Gozde Erten, Erkan Orhan, Bülent Erdoğan,
Oral Presentation, 30. Congress of the Turkish Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery October 2008 Antalya / Turkey

• Giant pleomorphic adenoma of left preauricular region Dilek Şenen, İlsun Aka, Algun Aka, Halit Urgan, Songül Erol, Oğuz Kılıç, Bülent Erdoğan,
Poster Presentation 30. Congress of the Turkish Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery October 2008 Antalya / Turkey

• The use of comfeel plus hydrocolloid in the treatment of split-thickness skin graft donor site
Oğuz Kılıç, Asuman Sevin, Dilek Şenen, Gozde Erten, Algun Aka, Bülent Erdoğan, Poster Presentation 1. National Wound Management Congress November 2006 Antalya / Turkey

• Comparison of different wound dressings on recipient skin grafted sites Dilek Şenen, İlsun Aka, Asuman Sevin, Gökhan Adanalı, Oğuz Kılıç, Ercüment Erbaş, Bülent Erdoğan, Oral présentation 1. National Wound Management Congress November 2006 Antalya / Turkey.

• Bilobed flap reconstruction in infraorbital skin defects Dilek Şenen, Oğuz Kılıç, Halit Urgan, Dursun Atakul, Belgizar Aşcı, Bülent Erdoğan,
Poster présentation Vth Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery on May 2007 Izmir- Turkey.

• The usage of comfeel plus hydrocolloid in the treatment of split-thickness skin graft donor site Dilek Şenen, Oğuz Kılıç, Asuman Sevin, Belgizar Aşcı, Algun Aka, Bülent Erdoğan
Oral présentation Vth Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery on May 2007 Izmir- Turkey.

• Myoepithelioma of palate; a case report Dilek Şenen, Oğuz Kılıç, Asuman Sevin, Algun Aka, Orgun Deren, Bülent Erdoğan
Poster présentation 28. Congress of the National Turkish Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery September 2006 Ankara.

• An alternative treatment method for complicated lower limb defect reconstructions; VAC therapy Dilek Şenen, Oğuz Kılıç, Asuman Sevin, Orgun Deren, Gökhan Adanalı, Bülent Erdoğan
Oral présentation 1. National Wound Management Congress November 2006 Antalya / Turkey.

• Periosteal arthroplasty of interphalangeal joint anchylose in hand Dilek Şenen, Belgizar Aşcı, Oğuz Kılıç, Songül Erol, Ilsun Aka, Bülent Erdoğan
Oral presentation. 29. Congress of the National Turk Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery October 2007.

• Prevention of burn contractures of labiomenthal region with splint application
Oğuz Kılıç, Dilek Şenen, Halit Urgan, Algun Aka, Orgun Deren, Bülent Erdoğan
Poster présentation 29. Congress of the Turkish Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery October 2007.

• The role of polyphenols on prevention of UVA related skin damage Ercüment Erbaş, Oğuz Kılıç, Asuman Sevin, Abbas Ahmadli, Bülent Erdoğan
Oral présentation 1. of Turkey – Azerbaijan Plastic Surgery Days, May 2008.

• An alternative treatment method for complicated lower limb defect reconstructions; VAC therapy Oğuz Kılıç, Dilek Şenen, Asuman Sevin, Orgun Deren, Erkan Orhan, Bülent Erdoğan
Oral présentation 1. of Turkey – Azerbaijan Plastic Surgery Days, May 2008.

• Myoepithelioma of hard palate; a case report Dilek Şenen, Oğuz Kılıç, Dursun Atakul, Erkan Orhan, Orgun Deren, Bülent Erdoğan
The Journal of Turk Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery 15(1): 54-55 2007 .

• A Neonate with pierre-robin syndrome associated with respiratory distress, Dr. Dilek Şenen, Dr. Asuman Sevin, Dr. Oğuz Kılıç, Dr. Gökhan Adanalı, Dr. Orgun Deren, Dr. Bülent Erdoğan, The journal of otolaryngology and head and neck surgery, 13 (2–3): 109–111, 2005.

• Bukkal bölgedeki yabancı cisimlerin ekstirpasyonunda yardımcı bir yöntem: stereotaktik işaretleme Orgun Deren, İlsun Aka, Songül Erol, Gözde Erten, Oğuz Kılıç, Asuman Sevin, Bülent Erdoğan Sözlü sunum 31. Türk Plastik. Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 17-21 Ekim 2009/ Adana

Certifications and Courses

• The University of Istanbul Cerrahpaşa School of Medicine, Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery Department, 5. of Cerrahpaşa Plastic Surgery Days: “Reconstructive and Aesthetic Breast Surgery ” May30-June1 2008 Istanbul/Turkey

• 30. Congress of the Turkish Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery 15-19 October 2008 Antalya / Turkey

• Wound Management Society 1. National Wound Management Congress 15-18 November 2006.

• Wound Management Society 2. National Wound Management Congress November29 December 1 2007.

• Turkey –Azerbaijan Plastic Surgery Days, 11-12 May 2008

• The V.A.C. Therapy Symposium, 24 March 2006

• Wound Management Society 2. Wound Management Nursing Course 26-30 April 2006. (educator)

• Vth Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery 22-26 May 2007 Izmir- Turkey.

• Vth Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery ISAPS POSTGRADUATE MINI COURSE 22 May 2007 Izmir- Turkey.

• The University of Mersin, Multidisciplinary Wound Management Conference 17 December 2004 Mersin/Turkey.

• 28. Congress of the Turkish Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 20-23 September 2006, Ankara/ Turkey.

• Course for Nosocomial Infection Control, Ankara Numune Research and Training Hospital, 9-18 May, Ankara/ Turkey.

• 2. Rinoplasti Kursu. Türk Plastik. Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
24-26 nisan 2009 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Ankara

• Noninvasive Surgery Workshops. ISAPS Course 13. Türk Estetik Plastik Cerrahi Kongresi . 19-22 Haziran 2009/ İstanbul

• Temel Mikrocerrahi Kursu. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği. 5-9 Temmuz 2011. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

• 1. Mastektomi Sonrası Meme Onarım Kursu 25-26 Mart 2010, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara

• Amerikan Plastik Cerrahi Kongresi 23-27 Ekim 2009 Seattle, Washington/ USA

Seminars

• Wound Healing 2004

• Pressure Sores 2005

• Hypospadias 2006

• Hair Restoration 2007

• Kongenital Hand Abnormalities 2008

Honors

• The Ministry of Health of Turkey, 07.March 2006. Appreciated for his successful work in giving health care to the earthquake victims in Pakistan, October 2005.