UZMAN DR. VİLDAN HACIFETTAHOĞLU TEMEL KİMDİR?

Dr. Temel, 1976’da Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Lise öğrenimini 1993 senesinde tamamlayan Temel, aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşmiştir. 2000’de mezun olan Temel,  aynı yıl hem Trabzon Sürmene Çamburnu Sağlık Ocağı’nda hem de Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi Acil Servis’inde sekiz ay boyunca pratisyen olarak çalışmıştır.

Sonraki süreçte Batman Merkez 4 no’lu Yeşiltepe Ocağı’nda beş ay kadar bir süre boyunca pratisyen olarak görev yapmıştır. Batman Verem Savaş Dispanseri’nde 2002 yılının sonuna kadar pratisyenlik görevini sürdüren Temel, daha sonraki on bir aylık süreçte İstanbul Bakırköy Sağlık Grup Başkanlığı’nda pratisyenliğe devam etmiştir. 2003 yılının sonundan 2005 yılının başına kadar, Batman Merkez 7 no’lu Sağlık Ocağı ile Batman Emniyet Müdürlüğü’nde eşzamanlı olarak pratisyenlik yapmıştır. 2005’in Mart ayında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde araştırma görevlisi sıfatıyla çalışmaya başlamış ve 2010 senesinin başına kadar bu görevi sürdürmüştür.

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde 2012 senesinin Mart’ına kadar mecburi hizmetini uzman olarak yapmıştır. Bu sürecin ardından, Ankara Özel Çağ Hastanesi’nde uzman ve ameliyathane sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Temel, açık kalp cerrahisi, obezite cerrahisi, ağrısız doğum ve diğer cerrahi uygulamalar alanında uzmanlaşmıştır. Yine aynı hastanenin başhekimliği görevini 2012’den 2015’in sonuna kadar sürdürmüştür. Ankara Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2016’nın başından 2018’in Ağustos’una kadar uzman olarak görev yapmıştır. 2018 Mayıs ayından 2019’un Nisan ayına kadar ise, Lokman Hekim Akay Hastanesi kozmetoloji kliniğinde hizmet vermiştir. Uzmanlık görevinin yanı sıra, Anestezi Klinik sorumlusu ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nin kurucusu ve sorumlusu görevlerini de başarıyla yerine getirmiştir.

Türk Tabipler Birliği’ne, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’ne (Rejyonal Anestezi Bilim Kurulu Üyesi), Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimleri Derneği’ne (Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi) ve MESTDER’e (Medikal Estetik Hekimleri Derneği) üyedir.

Estetik cerrahiye bakışını “sağlıkla güzelleşmek” tabiriyle özetleyen Temel, 2019 Nisanı’ndan itibaren kendi kliniğinde hizmet vermektedir. Bu bağlamda benimsediği motto ise şu: “doğallık, sağlık ve dürüstlük, ama en başta dürüstlük.”

Katıldığı kurslar tam olarak şöyledir:

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Akupunktur Kursu

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kupa Terapi Kursu

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bütüncül (İntegratif) Beslenme Eğitimi

FABAD (Farmasötik Bilimler Ankara Derneği) Aromaterapi ve Uygulamaları

Geleneksel Martha Lucas Eğitimleri-Mei Zen Cosmetic Acupuncture for the Face and Neck

Geleneksel Martha Lucas Eğitimleri-Chinese Herbal Medicine

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Dairesi Tütün Bağımlılığı Tedavisi

TARD Eğitimi Geliştirme Kursu/ Kalp ve Dolaşım Modülü

Sağlık Bakanlığı Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası

Canlı Model ve Fantom Üzerinde US Rehberliğinde Blok Uygulamaları (Alt Ekstremite ve Gövde Blokları)

Senaryolar Eşliğinde Güncel Obstetrik Kursu

Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Obezite Tedavisinde Akupunktur ve Elektrolipoliz Uygulamaları Kursu

Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Biyoenerji Kursu

Nöralterapi Derneği Klinik Nöral Terapi Kursu

Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Auriküler Akupunktur Kursu

Mindfulness Academy Meditasyon Eğitimi

Bildiri ve yayınları ise şöyledir:

Uzmanlık Tezi; Kronik Omuz Ağrılarında Supraskapular Sinir Blokajının Etkinliğinin Araştırılması.

Karaman H, Tüfek A, Ölmez Kavak G, Baysal Yıldırım Z, Temel V, Çelik F, Akdemir S, Kaya S. Effectiveness of nucleoplasty applied for chronic radicular pain.

Med Sci Monit. 2011; 17(8): CR460–CR465.

Feyzi Çelik, Adnan Tüfek, Zeynep Baysal Yıldırım, Haktan Karaman, Halit Baykan, Gönül Ölmez Kavak, Vildan Temel. İleri derece yaşlı hastada mini doz bupivakain ile spinal anestezi.

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi. 2010. Cilt/Vol 1, No 3, 214-215.

Zeynep Baysal Yıldırım; Salim Akdemir; Vildan Temel; Adnan Tüfek; Feyzi Çelik; Gönül Ölmez Kavak. Anesthesia management in a pediatric patient with Dandy-Walker syndrome.

Journal of Clinical and Experimental Investigations, Volume 2, Number 3.

Gönül Ölmez Kavak; Halit Baykan; Haktan Karaman; Zeynep Baysal Yıldırım; Adnan Tüfek; Feyzi Çelik; Vildan Temel. Spinal anesthesia with small dose bupivakain in the highly elderly patient.

Journal of Clinical and Experimental Investigations, Volume 1, Number 3.

Feyzi Çelik, Adnan Tüfek, Vildan Temel, Haktan Karaman, Sedat Kaya, Gönül Ölmez Kavak. Spinal anestezi ve üst ekstremite periferik sinir bloğu kombinasyonu: iki olgu sunumu.

Dicle Tıp Dergisi, Cilt / Vol 37, No 4, 401-403.

Kavak Ö, Temel V, Çelik F, Karaman H, Yıldırım Z. Herediter Anjionörotik Olguda Mekanik Ventilasyon; Olgu Sunumu.

Çelik F, Temel V, Tüfek A, Karaman H, Yıldırım Z, Yaman M, Kavak G. Levobupivakain ile Yapılan İnterskalen Blok Sonrası Konvülzyon Gelişimi; Olgu Sunumu.

Çelik F, Tüfek A, Doğan E, Temel V, Yıldırım Z, Kavak Ö. Kardiyak Tamponat Sonrası Gelişen Reekspansif Akciğer Ödemi; Olgu Sunumu.

Temel V, Temiz S, Akdemir S, Çelik F, Kavak Ö. İntravenöz Midazolam Sonrası Görülen Ajitasyon; Olgu Sunumu.

Temel V, Tüfek A, Yıldırım Z, Kavak G, Çırğanış G. Mitokondriyal Miyopati Olgusunda Yanlışlıkla Kas Gevşetici Kullanımı; Olgu Sunumu.

Tekiş Z, Karaman H, Kaya S, Cengiz M, Kavak G, Temel V. Perkütan Nefrolitotomi Vakalarında Spinal Anestezi.

Mansuroğlu N, Yıldırım Z, Tekiş Z, Cengiz M, Kavak G, Çelik F, Temel V. Pnömotik Üreterolitotripsi Anestezisi İçin İntratekal Uygulanan Farklı Dozlarda Levobupivakain ve Fentanil Kombinasyonunun Etkiler; Olgu Sunumu.

Çetin F, Çelik F, Temel V, Yıldırım Z, Kavak G, Tekiş Z. Sol Alt Lobektomi Operasyonu Geçirmiş Hastada Bilateral Akciğer Kist Hidatiği; Olgu Sunumu.

Yıldırım Z, Çelik F, Temel V, Aycan İ, Kvak G, Karaman H. Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Görme Kaybı; Olgu Sunumu.

Tüfek A, Çelik F, Temel V, Kavak G, Mansuroğlu N. Yabancı Cisim Aspirasyonuna Bağlı Glottis Ödemi; Olgu Sunumu.

Kavak G. Akdemir, S. Mansuroğlu, N. Çelik F. Temel, V. Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı; Olgu Sunumu.