FOR-EST POLİKLİNİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

GİZLİLİK POLİTİKASI 

Sağlık kuruluşumuz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na uygun olarak hazırlanmıştır. Hastalarımızın rızasıyla ve Kanun’ da belirtilen hukuka uygunluk ile elde edilmiş kişisel veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Hastalarımızın/danışanlarımızın kişisel verileri, sağlık kuruluşumuz tarafından, çeşitli hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, hastalarımızın/danışanlarımızın bizimle gerçekleştirdiği her türlü hukuki, ticari, tıbbi ve tüm tedavisel işlemler doğrultusunda, sağlık kuruluşumuzun 6698 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmesi suretiyle çeşitli yollarla toplanmaktadır. Sağlık kuruluşumuz, veri sorumlusu olarak veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

Gizlilik politikamız, elde edilen verilerin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

Sağlık kuruluşumuz, hastalarımıza/danışanlarımıza ait bilgileri güvenli bir biçimde saklamaktadır; dolayısıyla kişisel verilerin herhangi bir kayba, suistimale ya da değişikliğine karşı korunması için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, sağlık kuruluşumuzca, genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanacak ve izinsiz ya da yasal bir zorunluluk olmadığı sürece üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmayacaktır.

Sağlık kuruluşumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz, belirttiğimiz amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.  Kanun’ da belirlenen özel nitelikli kişisel verileriniz ise Kanun’ dan kaynaklı istisnalar hariç olmak üzere, tarafınızın açık rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılması mümkün olmayacaktır.

 Sağlık kuruluşumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenecektir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Gizlilik politikamız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, bize her zaman telefon ve sosyal medya kanalıyla bağlantıya geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dentun Medikal Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. / For-Est Polikliniği

Online Konsültasyon