FUE Tekniği

Saç Ekimi Nedir?

Saçların dökülmesinin birden fazla etmen tarafından harekete geçirildiği bilinen bir gerçektir. Bireylerin genetik özellikleri, kullandıkları ilaçlar ve yanlış beslenme bu etmenlerden bazılarıdır. Yaşlanma ve cinsel yönelimler de saçların dökülmesinde etkilidir. Bu etmenler hem kadınlarda hem de erkeklerde görülmekte ve ciddi sorunlara yol açmaktadır. Estetik problemler yalnızca kadınları ilgilendirmez. Saç dökülmesi de sadece erkeklerin problemi değildir. Bunlar yanlış algılardır. Hem saç dökülmesi hem de estetik meseleler her türlü insan için önemlidir. Ne zaman gerekli oldukları önceden tahmin edilemez.

Kadınlarda saç dökülmesine sıklıkla rastlanmaktadır. Üstelik bu durumun tek bir nedeni de yoktur. Hem kadınlar hem de erkekler saç ekimi işlemlerinden istifade etmektedir. Saç dökülmesi gençlik döneminde görülebilir. Ama aynı zamanda geç yaşlarda da ortaya çıkabilir. Ciddi bir hastalık ya da tedavi sürecinden kaynaklanmıyorsa, yeni teknolojiler sayesinde ortadan kaldırılabilir. Gerçek şu ki saç dökülmesi problemi her yaşta psikolojik olarak ciddi sorunlar yaratır.

FUE Yöntemi ile Saç Ekimi

Günümüzde teknolojik yeniliklerin ulaştığı muazzam seviye gayet iyi bilinmektedir. Bu durum saç ekimi tekniklerine ciddi biçimde yansımıştır. Zaten böyle bir durumda tam tersini beklemek doğru olmazdı. FUE ile saç ekimi yöntemi, saç ekimi tekniklerinin ulaştığı en üst düzeyi temsil etmektedir. Hastalar bu yöntemden gayet memnundur. Uzmanlar ve doktorlar, FUE’den sonra eski teknikleri bir kenara bırakmışlardır.

Bu uygulamanın mantığını kısaca özetleyebiliriz. İleri teknoloji ile üretilmiş mikro motorlar donör bölgeden saç greftlerinin alınmasını mümkün kılar. Teker teker alınan saç kökleri, seyrelmiş alanlara teker teker ekilmektedir. Bu uygulama sırasında lokal anestezi kullanılır. Bu yüzden herhangi bir ağrınız sızınız olmaz. Ekilecek bölgenin genişliğine göre, uygulama süresi 6-10 saat arasında değişecektir.

FUE Tekniğinin Uygulanması

Uygulamanın ilk adımı, doktorunuzun yapacağı ön-muayenedir. Bu muayenede ekim yapılacak alana bakılacaktır. Ne kadar saç köküne gerek olduğuna karar verilir. Prosedürün uygulanacağı alanın genişliği transfer edilecek kök miktarı için önemlidir. Daha sonra donör bölgeye bakılır. Ekim için yeterli sayıda saç kökünün olup olmadığı tespit edilir. Donör bölge saç ekimi işlemi için çok önemlidir. FUE tekniğinde donör bölge olarak seçilen alan ensedir. Uygulamanın kolayca hayata geçirilmesi için, saçların kısaca tıraş edilmesi gerekir. Bu hem hasta hem de doktor konforu için önemli bir ayrıntıdır. Lokal anestezi uygulanır ve işleme başlanır.

Mikro motorların dönme hızı otomatik olarak ayarlanabilir. Bu ayarlamadan sonra, donör bölgedeki saç kökleri teker teker alınacaktır. Bu uygulama çok ciddi bir özen ister. Bu özen sayesinde alınan saç köklerinin büyük bir kısmının ekim için hayatta kalması sağlanır. Transfer işlemi ile ekim işlemi arasında geçen zaman dilimi, operasyon için çok önemlidir. Bu zaman diliminde saç greftleri özel bir solüsyonda bekletilmektedir.

Daha sonra, özel solüsyonda bekletme uygulamasından sonra, ekim bölgesine kanalların açılması işlemine geçilir. Saçlı deride ekilecek greftlerin inceliğiyle orantılı kanallar açılmalıdır. Bu kanallar “mikropen” ya da “lateral slit” adı verilen aletler ile açılır. Hem transfer işlemi hem de ekim işlemi sırasında, doktor ve ekibinin pratik becerileri önemli bir belirleyicidir.

Yeni açılmış kanallar transfer edilen kıl kökleriyle uyumlu olmalıdır. Alınan kıl kökleri var olan köklerin açısıyla yerleştirilmelidir. Hastaların doğal saçlara sahip olabilmesinin yolu budur. Var olan kanallar ile açılan kanalların uyumlu olması da gerekir. Bu uyum yoksa, ekilen saçların beslenmesi sıkıntıya girebilir. Yeterince beslenemeyen saçlar yüzünden uygulamadan istenen sonuç alınamayabilir.

En son işlem, alınan greftlerin teker teker açılan kanallara yerleştirilmesidir. Bu işlemden sonra hastanın pansumanları yapılacak ve hasta taburcu edilecektir.

Şok Dökülme Nedir?

Ekim işlemlerinden sonra, kişiler arasında farklılık göstermekle birlikte, transfer edilen saç foliküllerinin birden birde döküldüğü ve uygulama bölgesinin birden bire yeniden saçsız kalıp kelleştiği görülmektedir. Bu durumun sizi kaygıya sevk etmesine gerek yoktur, çünkü işlemin yapısal istikametiyle uyumlu bir hadise cereyan etmektedir bu noktada. Ekilen saç kılları dökülebilir, çünkü zaten önemli olan bu kılların fiziksel mevcudiyeti değildir. Ekimde hedeflenen şey, saç greftlerinin taşıdığı saç köklerinin ekim bölgesine taşınabilmesidir, çünkü saçların çıkmasına neden olan şey bu köklerden başkası değildir.

Şok dökülme denen hadisenin ardından, saçların yeniden belirginlik kazanması için beklenmesi gereken süreç ortala 3 ay kadardır. 6 ayda iyice belirgin bir hal alan yeni saçların ortalama 1 sene sonra büyük oranda çıkmış olduğu görülür. Bir başka deyişle, saç ekiminden sonraki süreçte, tam anlamıyla estetik bir görünüme kavuşmak için 1 sene gibi bir süre beklemeyi göze almak gerekir. Ancak doktor tavsiyesini kulak arkası etmeyerek ve saçlarınıza gözünüz gibi bakarak bu süreci daha aşağıya çekmeniz de imkânlar dâhilindedir.

FUE Yönteminin Avantajları

Bu işlemin başlıca avantajı, muadili FUT Yöntemi’nde olduğu gibi, transfer bölgesinde hiçbir kalıcı izin oluşmasına gerek kalmamasıdır. İz oluşumunu engellemenin yanı sıra, doğal görünüme çok yakın saçların elde edilmesi de mümkündür. İşlemlerin hastalara yüklediği hiçbir acı sızı ya da ağrı külfeti yoktur. Uygulama saçların teker teker alınıp yine teker teker ekilmesi mantığını dayandığı için, arzu edilen neticelerin alınması çok büyük bir ihtimaldir. Hasta istediği greft sayısını ve ekim yapılmasını istediği bölgeyi kendisi belirleyebilmekte özgürdür.

Bu Yazıyı Paylaşın