Mezoterapi Nedir?

Mezoterapi, bilindiği üzere, “intradermal tedavi” şeklinde de isimlendirilen bir tedavidir. Ağzından alınan ilaçların veyahut kas ya da damar içine enjekte edilen ilaçların tamamı hedeflenen organa ulaşmakta başarılı olamaz. Alınan ilaçların vücut tarafından emilimi esnasında bir kısmının emilmeden parçalandığını ve bu yüzden vücuttan hedef organa ulaşamadan atıldığını biliyoruz. Bundan başka, sistematik bir biçimde alınan ilaçların kan yolu üzerinden vücudun tamamına yayılması ve giderilmesi amaçlanan hastalıkla alakası olmayan ama bir şekilde bu yayılma nedeniyle o ilaçtan etkilenen organlara ya da dokulara etkiden bulunması, bu yüzden de beklenmedik yan etkilerin ortaya çıkması söz konusu olabilir.

Mezoterapinin yapısı itibariyle böylesi yan etkileri yoktur, çünkü hedef bölge gayet belirgin, lokal bir alandır ve bu mezoterapi bu bölgeye ufak miktarlar kullanılarak yapılan enjeksiyonlarla sorunu çözmeyi amaçlamaktadır. Çok ince yapılı ve kısa uçları olan iğneler sayesinde tatbik edilen mezoterapi işleminin doğurduğu ağrı asgari bir düzeydedir. Kişilerin/hastaların talepleri uyarınca, uygulama sahasının temizlenmesi/dezenfekte edilmesinden sonra, el altında bulunan lokal anestezik kremler sayesinde uygulama bölgesinin uyuşturulmasıyla ağrının tastamam ortadan kaldırılması da seçenekler arasındadır.

Mezoterapi bağlamında uygulanan ilaçlar, sistemik olarak çok az emilirler ve bu yüzden dolaşıma geçen ilaçların etkisiyle kıyaslandığında yok denecek kadar az bir etkileri olduğu söylenebilir. Enjeksiyonların adedi, hem bölgenin anatomik özelliklerine hem de hastaya ve hastalığına bağlı olarak farklılık arz edecektir.

Saç Mezoterapisi Nedir?

Nasıl ki ciltteki sorunların ortadan kaldırılması için mezoterapi uygulamasına başvurulması mümkünse, aynı şekilde saçlı deriye de ihtiyaç duyulan durumda ve uygun bir prosedür eşliğinde mezoterapi uygulamasının yapılması mümkündür. Bu tedavinin sağladığı faydalar ise şöyle sıralanabilir:

-Saçların dışsal ve tahrip edici etkiler karşısında eskiye nazaran çok daha güçlü olması,

-Eskiye kıyasla çok daha parlak saçların ortaya çıkması ve

-Saçlı derinin eski durumuna kıyasla çok daha sağlıklı bir hal alması ve saç köklerinin bu sayede saçlı deriye daha güçlü bir biçimde tutunması sağlanır.

Saç mezoterapisinin derinin altında var olmayan bir kıl kökünü yoktan var etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bir başka deyişle, saç mezoterapisi sayesinde yeni saçların çıkması diye bir şey yoktur. Saç mezoterapisi ancak saçlı derinin altında hâlihazırda bulunan saç köklerini kuvvetlendirip saçlı deri üzerinde belirginlik kazanmalarını sağlayabilir. Saç mezoterapisi sayesinde, kan dolaşımının da durması yüzünden saçlı deri üstünde görünmeyen saçların tekrardan görünüm kazanması sağlanabilir, fakat kellik durumunun tersine çevrilmesi gibi bir avantajdan bahsedilemez.

Ortalama düzeyde seyreden bir saç dökülmesi problemi ve bunun oluşturduğu mat saçların eskiye döndürülmesi hedefi üzerinden şekillenen bir mezoterapi uygulaması için ortalama 7 seanslık bir tedavi paketi yeterli olacaktır. 7 gün arayla uygulanacak seansların etki süresi en fazla 6 aylık süreyle size eşlik edecektir. Şu durumda, mezoterapi uygulamasından elde edilecek etkilerin uzatılması isteniyorsa, 6 aylık aralıklarla tek bir seanslık uygulamaların sürdürülmesini tavsiye edebiliriz.

Saç mezoterapisi bağlamında özel olarak hazırlanan bir ilaç karışımının mikro-enjektörler kullanılarak saç derisine doğrudan enjekte edildiğini söylemek gerekir. Her yaştan insana uygulanması mümkündür, zira bilinen herhangi bir yan etkisi olmadığı gibi, uygulamada lokal bir alan hedefe alındığı için oluşacak ağrı da çok sınırlıdır. Ancak hamile ve bebek emzirmekte olan kadınlar kadar kanser hastalarına uygulanması da doğru değildir. Mezoterapi uygulamalarında, enjeksiyonlar yardımıyla orta deriye verilen karışımlar, sadece size özel sorunların giderilmesi amacıyla hazırlandığı için, gerek arz etmeyen diğer ilaçlardan almanız gibi bir durum mevzu bahis olmayacaktır.

Kepek oluşumunun bireylerin sağlıklı saçlarını olumsuz yönde etkilediği ve yaşam kalitelerini düşürdüğü bilinen bir gerçektir. Birden fazla şampuan ve karışımın kepeğe karşı geliştirilen özel formüller içerdiği ve bir noktaya kadar kepek oluşumunu ortadan kaldırdığı doğru olsa bile, bu ürünler sayesinde tam olarak kalıcı bir etkinliğin sağlanması söz konusu olamamaktadır. Saç mezoterapisi uygulamasının kepek sorununa karşı çok ciddi bir önlem ve engelleyici olarak işe koşulabileceğini ileri sürmekte bir sorun görmüyoruz. Bundan başka, saçların doğal ve parlak renginin muhafaza edilmesine yardımcı olan saç mezoterapisi, düzenli olarak uygulandığı vakit beyazlamayı geciktirici bir etki bile üretebilmektedir.

Uygulama Sonrası

Tedaviniz tamamlandıktan sonra gelen ilk iki günde saçlarınızı yıkamamanızı öneriyoruz. Bu ilk iki günlük süreci atlattıktan sonraki 4 gün boyunca ise, çok sıcak suyla olmamak kaydıyla saçlarınızı yıkamanız mümkündür. Doktorunuz eğer size özel bir şampuan ya da yıkama ilacı tavsiye etmişse, belirttiği süreler dâhilinde bu kullanıma özen göstermeniz gerekmektedir. Yine aynı zaman zarfı içinde saçların boyanmaması ve yakıcı özellikler sergileyen kimyevi saç şekillendirme işlemlerinden uzak durulması da gerekmektedir.